Dzisiejszy Świat nie mógłby funkcjonować bez Tematyki – czym jest Telematyka ? Z terminem tym spotykamy się coraz częściej również w dziedzinie medycyny, ochrony itp. Tematyka to nic innego jak zdalne, zautomatyzowane przesyłania danych pomiarowych, danych środowiskowych czy wspomnianych informacji medycznych czy logistycznych. Dziedzina ta od kilku lat bardzo mocno się rozwija w nowych gałęziach gospodarki oraz silnie specjalizuję. Początki tego typu rozwiązań bazowały na przesyłaniu danych pomiarowych ( temperatura, wilgotność ) za pomocą sieci GSM. Tak powstały pierwsze systemy alarmowe i zdalnego powiadamiania. Rozwój sieci GSM oraz systemów satelitarnych GPS pozwolił na dynamiczny rozwój tej dziedziny. Już nie tylko same dane pomiarowe ale także możliwość ustalenia pozycji danego obiektu sprawiły, że telemetria a później telematyka zdobyła zaufanie i stanowi dzisiaj nieodzowny element działania w każdej firmie.

Nasza firma specjalizuję się jeszcze w bardziej złożonych rozwiązaniach związanych z telematyką a mianowicie w integracji systemów pomiarowych instalowanych na cysternach paliwowych, silosach, naczepach i wózkach widłowych. W tym przypadku oprócz bardzo dużego doświadczenia technicznego i wiedzy z zakresu elektroniki, informatyki należy wykazać się także znajomością przepisów i rozporządzeń w zakresie konwencji ADR, regulacji TDT i UDT. Nasza firma wszystkie te elementy posiada i zapewnia profesjonalną obsługę w dostarczaniu naszego wysoko wyspecjalizowanego oprogramowania telematycznego. Przeprowadzamy instalację na cysternach paliwowych z wykorzystaniem materiałów w standardzie EX. Każde rozwiązanie poprzedzamy przeprowadzeniem projektu i konsultacji z w/w Urzędami.

Oprócz Polski posiadamy także wdrożone instalację w Hiszpanii, Niemczech, Grecji i Francji. W Grecji dodatkowo posiadamy zamontowany system na cysternach przewożących wodę pitną z zintegrowanym system kontrolnym jej jakości.

Korzystając z naszych usług mają Państwo pewność, że oferowane rozwiązanie w pełni będzie wypełniać Państwa oczekiwania zarówno pod względem technicznym jak również formalnym  i prawnym.

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account