Integracja czy też implementacja kilku systemów i rozwiązań informatycznych stanowi jeden z trudniejszych problemów w całej strukturze informatycznej przedsiębiorstwa. Wymiana informacji odbywa się nie tylko poprzez aplikację desktopowe czy działające w chmurze ale także poprzez różnego rodzaju elektroniczne systemy pomiarowe wymagające pełnej kompatybilności.

Integrując systemy informatyczne uzyskujemy efekt synergii. Oznacza to, iż korzyść płynąca z ich połączenia jest większa niż suma korzyści posiadania poszczególnych systemów działających osobno co stanowi podstawę i cel takich przedsięwzięć.

Wśród korzyści płynących z integracji systemów informatycznych można wyróżnić:

  • spójność danych - dane (np. klientów - imię, nazwisko, adres itp.) nie muszą być powielane w wielu systemach, dzięki czemu niwelowane jest ryzyko wystąpienia błędów (literówki, nieaktualne informacje itd.) w niektórych z nich.
  • wygodę użycia - dane wprowadzone bądź zmodyfikowane w jednym systemie są automatycznie aktualizowane w innych.
  • możliwość wykorzystania pełnego potencjału informacyjnego firmy - brak granic pomiędzy poszczególnymi systemami sprawia, że informacje przechowywane w bazach danych firmy mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób (np. do budowy różnego rodzaju raportów i zestawień, korzystających z zasobów wielu systemów).
  • nieograniczony przepływ informacji między obszarami firmy - możliwość udostępnienia informacji przetwarzanych przez jeden dział firmy innemu działowi (np. danych finansowych ewidencjonowanych w systemie księgowym działowi marketingu, pracującego na CRMie).

Nasza firma specjalizuję się w tego typu integracjach oraz wdrożeniach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę pozwalającą na łączenie dowolnych środowisk i infrastruktury informatycznej. Przed każdym wdrożeniem przeprowadzamy szczegółową analizę i projekt wdrożeniowy.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami a wspólnie znajdziemy sposób jak zoptymalizować funkcjonowanie całej infrastruktury informatycznej.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account