Dzięki blisko dziesięcioletniej współpracy z ekspertami z całej Europy jesteśmy liderami w integracji systemów telemetrycznych z układami wydawczymi instalowanymi na cysternach paliwowych i nie tylko. Przeprowadzamy pełne analizy i projekty uzgadniane z TDT i UDT. Dzięki naszemu oprogramowaniu będą Państwo w stanie w pełni zautomatyzować wszelkie procesy nadzoru i rozładunku paliwa oraz mieć informację w „biurze” sekundę po rozładunku paliwa w dowolnym miejscu. Dodatkowo nasz system możemy w pełni zintegrować np. z oprogramowaniem księgowym i kontrolnym aby wystawianie faktur VAT odbywało się niemalże automatycznie.

Nasz system oprócz pobierania danych wydawczych pozwala także na pełny monitoring pracy całej cysterny tzn. na kontrolę zaworów dennych, czujników klap czy integracji z system plomby elektronicznej.

Integrujemy systemy do cystern w całej Europie.

W przypadku zainteresowania serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account